NLS50-20-1V-B超薄直线电机位移台

产品详情

NLS50-20-1V-B特点(中国制造的最小体积的直线电机位移台)

·         超薄,直线电机驱动。行程20mm
·         极小尺寸,外形52mm x 56mm x 15mm
·         20 nm最小增量运动
·         重复定位精度:≤±50nm
·         光栅分辨率 1nm(1vpp)
·         额定推力1N  峰值推力2.5N
·         进口交叉导轨
·         最大负载:2Kg
·         连续运动平滑,工业级别使用寿命
·         快速启动,快速响应

产品参数